Чому ГО "Громадська Безпека України"?

ГО "Громадська Безпека України" – це місце, де діє народовладдя. Щоб зрозуміти, що таке народовладдя, його треба відчути, їм треба навчитись користуватися. Громадська Безпека України - це вільний вибір діяльності, на демократичній основі без диктату головуючого Правління на членів організації. Лише Статут організації обумовлює правила та умови здійснення Мети.
У нас відсутня вертикаль керівної ланки. Керування організацією здійснюється виключно на демократичних засадах. Правління є, але воно більше працює, як комунікатор між первинними осередками (в статуті - відокремленні підрозділи).

Мета організації

Докорінно змінити відношення українців до політики. Політика – це особиста справа кожного, а не лише самих наших політичних обранців. Політики - це звичайні люди і їм притаманні ті ж вади, як і всім смертним. То ж повинна працювати формула: «довіряй, але перевіряй». А для цього потрібне політично активне та політично грамотне населення.

В центрі уваги людина

Лише людина має значення. Спочатку особистість, потім Родина, потім Країна

Стимулювання законотворчості

Конституцію повинен написати і прийняти народ та виписати нову, демократичну систему керування державою.

Свобода є початковою цінністю

Влада повинна керувати країною без найменшого утиску свобод її громадян.

Повернути право вибору

Добитися зміни у виборчому законодавстві і повернути в бюлетені графу «проти всіх» та «поріг явки виборців».

Влада - це найняті робітники

Влада наймається щоб забезпечити виконання прав кожному громадянину України.

Справедливість – вимога сьогодення

Збудувати незалежну судову гілку влади, бо основи кожної держави і фундамент країни будуються на справедливості і правосудді.

Віртуальне повстання, як останній засіб примусити владу мирно врегулювати політичну кризу в Україні. Тобто віртуальна реальність, яка створена технічними засобами та імітує як вплив, так і реакції на нього.

Лариса Болтнєва

Лариса Болтнєва

Секретар правління

Розповсюдження інформації всіма доступними, для кожного прихильника, засобами комунікації. Віртуального Моделювання повстання, як засобу уникнути реального бунту та насильницького повалення влади. Таким чином спонукати владу до вибору мирного способу вирішення політичної кризи.

 • Нічого особистого;
 • Ми тільки інструмент впливу на суспільство;
 • Громадська організація не засіб отримання привілеїв та збагачення;
 • Не кількість, а якість.
 1. Ми не підтримуємо жодного кандидата, поки не побачимо людину, яка зможе збудувати демократичну державу.
 2. Ми не виводимо людей на мітинги, бо вважаємо це марною тратою сил і часу.
 3. Наша стратегія: зробити народ дійсним джерелом влади.
 4. Наша тактика:
 • підвищення політичної освіченості населення;
 • всі сили на кінцевий результат - або всенародно визнаний Президент, або вибори не дійсні;
 • зруйнувати диктатуру президентської посади.

Статут організації

Статут громадської організації «Громадська Безпека України» є
результатом спільної роботи членів організації та юристів.
Статут розроблявся за наступними принципами:

 • демократичне управління та народовладдя;
 • неважливих пропозицій не буває;
 • можливості оперативного прийняття рішень;
 • застосування електронних систем комунікації між структурними утвореннями громадської організації.

І хоча наш статут умовно можна назвати Конституцією об’єднання громадян, це також документ, який може удосконалюватися у процесі живої і конструктивної діяльності, але тільки з обговоренням в первинних осередках і за згодою загальних зборів всієї громадської організації.