Українці дуже довірливі люди. Тридцять років їх обманюють, а вони все вірять і вірять черговим кандидатам у депутати. Таку ситуацію треба негайно міняти.

Складання громадської угоди виборців з депутатом, означає, що депутат бере на себе зобов’язання, а за невиконання несе заздалегідь погоджене покарання. Тому виборці не тільки вручають владу своїм голосуванням, а й мають законне право відкликати депутата.

Якщо придати Громадський угоді статус закону, то фактично вона становиться трудовим договором між роботодавцем (народом), та робітником (депутатом або Президентом).

Недотримання пунктів угоди дає підставу і можливість одностороньо розірвати цей договір, тобто звільнити з роботи депутата (або Президента).

Таким чином не треба буде організовувати мітинги за імпічмент, а достатньо розглянути справу в адміністративному суду між ініціативними представниками виборців, як позивачів, та Президента або депутата, як відповідача.

Ця угода може працювати навіть в нинішніх умовах. Голосувати треба тільки за тих хто погодиться підписати з нами громадську угоду, іншими словами візьме на себе відповідальність за свої вчинки.

 

ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ

 

м. Київ

                   "___" січень 2019 р.

Громадяни України (надалі іменується "Замовник"), в особі - перелік осіб, їхні паспортні данні вказані в додатку 1 до цього договору (кожен має рівні і індівідуальні права до підписанта другої сторони), однієї сторони, та 

кандидатом у Президенти ___________________________________(номер паспорту, дата народження),

що проживає за адресою: __________________________________, (вказати місце проживання )

(надалі іменується "Виконавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір про виконання зобов’язань (надалі іменується "Договір") про наступне.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Якщо кандидат у Президенти України, виграє вибори і його об’являть Президентом України (надалі іменується "Виконавець"), зобов'язується виконати завдання Замовника:

1.1.1 Одним з перших кроків на посту Президента Виконавець зобов’язан видати Указ про придання цьому Договору статусу закону і зробити відповідне подання для затвердження його у Верховній Раді.

1.1.2. Організувати всеукраїнське обговорення нової редакції Конституції. На виконання цієї роботи дається 190 днів з дня складання присяги.

На обговоренні запропонувати і переконати громадян України в необхідності проведення наступних змін:

А) Створення трьох незалежних гілок влади.

  • Збалансувати Верховну Раду. Надати парламентській меншості важелі впливу на владу, а саме вибирати голів контролюючих органів (без участі Коаліції) - Голову Антимонопольного комітету, Голову Рахункової палати, Голову ЦВК, Генерального прокурора.

Підпорядкувати Верховній Раді Міністерство юстиції, щоб фахівці комплексно розробляли законодавчу базу для держави, механізми виконання Конституції і законів, проводили дослідження, як нові закони впливають на суспільство і вносили у Верховну Раду пропозиції для корегування і удосконалення.

Ввести персональну відповідальність кожного депутата. Повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

1) голосування чужими картками;

2) якщо голосував за закон, який приводить до монополії;

3) якщо голосував за закон, який приводить до узурпації влади;

4) якщо голосував за закон, який порушує права людини.

Привести до виконання результати всеукраїнського референдуму 2000 року і зменшити кількість депутатів до 300 осіб.

  • Президент – це виконавча влада. Він сам набирає і призначає Кабінет міністрів, без узгодження з Верховною Радою, але несе повну відповідальність за діяльність Кабміна. Якщо Верховна Рада двічі прийняла резолюцію про недовіру Кабінету Міністрів за каденцію одного Президента, то Президент України йде у відставку разом з Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів не є вертикальна структура, це структура, яка відповідає за глобальні державницькі питання.

  • Суддів вибирає народ. Кандидатів на вибори суддів пропонує Вища кваліфікаційна комісія суддів, але хто саме буде суддею затверджує народ на виборах.

Судді, які мають досвід роботи в судах 15 років, можуть працювати в судах вищої інстанції без виборчої процедури.

Призначення на посаду судді вищої інстанції здійснюється за конкурсом, крім випадків, визначених законом.

Голову Верховного Суду обирає на посаду та звільняє з посади шляхом таємного голосування Пленум Верховного Суду в порядку, встановленому законом (без підпису Президента)

Б) Розділення виконавчої і законодавчої влади на всіх рівнях.

В) Виборчі комісії і склад ЦВК обирає народ.

С) Розподіл бюджету знизу вверх. Райони виділяють кошти на утримання держави і області (узгоджений процент від податків). Бюджет району контролюють місцеві жителі.

Чіткий розподіл рівнів опікування – держави, області, району.

Є) Впровадити механізми покарання представників держави за невиконання Конституції України.

Подробиці змін в Конституції описані в Додатку 2 до цього Договору. Вони є основою зобов’язань цього Договору.

1.1.3. Ініціювати і провести всеукраїнський референдум по затвердженню нової редакції Конституції України згідно закону України про референдум, але не пізніше 360 днів з дня складання присяги.

1.2. Ці зобов’язання повинні бути виконані в любому випадку, при любих обставинах, не залежно від дій третіх осіб. Якщо для виконання цього Договору дії Виконавця будуть виходити за рамки діючих законів, Виконавець може вирішувати ці питання через всеукраїнський референдум.

1.3. Замовник зобов’язується надавати підтримку Виконавцю консультативну, інформаційну, агітаційну, участю в мітингах, в проведенні заходів в популяризації цієї ідеї, під час його балатування у Президенти, а також під час його президентської каденції для виконнаня зобов’язань описаних цим Договором.

1.4. Виконанням цього договору вважається прийняття нової Конституції з правками описанними цим Договором.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку порушення Договору, Замовник має право звернутися до суду, якщо суд визнає, що Договір не виконан, Виконавець повинен подати у відставку за власним бажанням.

Якщо суд визнає, що Договір був порушений, а Виконавець не подав у відставку, то священе право народу України або його частини є повстання, навіть якщо ця фраза не записана в Конституції України, але це визнає Виконавець, як посадова особа, підписуя цей Договір.

3.2. Виконавець не несе відповідальність за рішення, які прийняв народ на всеукраїнському референдумі.

  1. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Дострокового припинення або розірвання договору не може бути .

  1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

  1. ДІЯ ДОГОВОРУ

6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і його скріплення печаткою Замовника.

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та закінчується після проведення всеукраїнського референдуму з прийняття нової Конституції.

6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

6.4. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

ЗАМОВНИК
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

ПІДПИСИ СТОРІН


__________________/___________/

ВИКОНАВЕЦЬ
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

 

 _________________/____________/

 

Увійдіть, щоб коментувати

Авторизація

00006364
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
Минулого тижня
В цьому місяці
Минулого місяця
За весь час
100
18
325
5756
811
872
6364

Ваший IP: 34.239.158.107
17-08-2019 22:43